Picture

Кметство село Хърсово


Picture

Основно училище
"Св.Паисий Хилендарски"
Село Хърсово


Местоположение: Село Хърсово, Община Самуил, Област Разград, Североизточен регион на България
Адрес: ул."Ал.Стамболийски" No 16, 7451 Хърсово, Община Самуил
Телефон/факс: +359 (0)8376 327
eMail:ou_harsovo@abv.bg
ОУ "Св.П.Хилендарски" "" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин
На английски: "Sv.Paisiy Hilendarski" Primary school (Village of Hursovo)

Picture

Читалище "Паметник" с.Хърсово

Местоположение: Село Хърсово, Община Самуил, Област Разград, Североизточен регион на България
Адрес: с.Хърсово, ул."Ал. Стамболийски" № 37; Село Хърсово
Телефон/факс: +359 -0899405172;
eMail: mw('.Pv`ibstpwpAbcw/ch');-Ou_harsovo@abv.bg
Читалище Паметник е действащо читалище, регистрирано под номер 2584 в Министерство на Културата на Република България Дейности: библиотека - 8856
На английски: "Pametnik" Community Center (Village of Hursovo)

 

Целодневна детска градина "Първи юни"


Местоположение: Село Хърсово, Община Самуил, Област Разград, Североизточен регион на България
Адрес: "Ал.Стамболийски" No 16, 7451 Хърсово, Община Самуил
Телефон/факс: +359 (0)8376 364
ЦДГ "Първи юни" е целодневна детска градина с общинско финансиране.
На английски: "Parvi YUni" Kindergarten (Village of Hursovo)